Paymentwall website uses cookies to store your browsing preferences on your device. However, cookies do not collect personal information.

For more information about how we use cookies, check our cookie policy

Close

FAQ

CÂU HỎI KỸ THUẬT

CÂU HỎI KỸ THUẬT

Paymentwall có dễ dàng thiết lập không?

Có. Paymentwall có thể tích hợp trong vòng chưa tới hai giờ. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng của chúng tôi có thể tìm thấy tại đây. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với đội tích hợp của chúng tôi bất cứ lúc nào tại devsupport@paymentwall.com.

Tôi có một trang web tuyệt vời và tôi cần một trang thanh toán tuyệt vời. Các bạn có hỗ trợ tùy biến không?

Có. Tất cả các widget thanh toán của chúng tôi đều hỗ trợ tùy biến đầy đủ để tương thích với giao diện và trải nghiệm trang web của bạn. Bạn có thể tham khảo một vài dự án của chúng tôi và làm việc với đội ngũ của chúng tôi để tìm ra một giải pháp phù hợp với bạn.

 

 

This page needs JavaScript
Your browser is
not supported anymore.
Please update to the more recent one.
This page needs JavaScript
This page needs JavaScript.
Please enable it in your browser settings and try again.
We use cookies on this website to make your browsing experience better. By using the Paymentwall website you agree to our Cookie Policy.