Paymentwall website uses cookies to store your browsing preferences on your device. However, cookies do not collect personal information.

For more information about how we use cookies, check our cookie policy

Close

FAQ

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Quản lý tài khoản

Paymentwall sẽ cung cấp loại báo cáo nào?

Paymentwall cung cấp một vài báo cáo nâng cao về hành vi người dùng , xu hướng, mức giá, lợi nhuận.. cũng như là một báo cáo thanh toán minh bạch. Tất cả các báo cáo này có thể được truy cập tại giao diện quản trị bằng các đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Tôi làm thế nào để lấy lại mật khẩu?

Tới trang đăng nhập và chọn ‘Forgot your password’. Paymentwall sẽ yêu cầu bạn nhập địa chỉ email bạn đã đăng ký và sẽ gửi bạn đường dẫn để thiết lập lại mật khẩu.

Bạn có thể giúp tôi quản lý các bồi hoàn không?

Có. Đội quản lý rủi ro của Paymentwal sẽ giúp bạn ngăn chặn bất cứ hành động gian lận vào trên tất cả thanh toán của Paymentwall bằng các thuật toán nâng cao của chúng tôi để nhận ra các gian lận trước khi nó xảy ra. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 để giúp bạn trả lời cho khách hàng bất cứ vấn đề nào về thanh toán của họ. Vui lòng kiểm tra tại trang phòng chống gian lận của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

This page needs JavaScript
Your browser is
not supported anymore.
Please update to the more recent one.
This page needs JavaScript
This page needs JavaScript.
Please enable it in your browser settings and try again.
We use cookies on this website to make your browsing experience better. By using the Paymentwall website you agree to our Cookie Policy.