Paymentwall website uses cookies to store your browsing preferences on your device. However, cookies do not collect personal information.

For more information about how we use cookies, check our cookie policy

Close
 

Giao dịch thẻ tín dụng cho tất cả mọi người

Bắt đầu

Chỉ

2.7%
$.30 trên mỗi giao dịch
Tìm hiểu thêm về việc định giá của Brick
 
Khám phá Brick

Hỗ trợ các doanh nghiệp tại hơn 200 quốc gia.

Nhận thanh toán từ mọi nơi trên thế giới.

 
brick global presence

Giám định toàn cầu

Brick cung cấp xử lý thanh toán qua thẻ tín dụng cho các thương nhân trên toàn thế giới. Bằng cách kết nối Brick tới các ngân hàng tại các quốc gia khác nhau, Paymentwall đã tạo nên giải pháp xử lý thanh toán thẻ tín dụng toàn cầu tốt nhất thế giới giúp bạn xử lý thanh toán bằng nội tệ.

Bảo mật nghiêm ngặt

Brick tích hợp hệ thống bảo mật nâng cao nhất giúp cho các thương nhân tập trung vào việc xây dựng sản phẩm của mình và để Paymentwall giúp cung cấp một giải pháp thanh toán an toàn. Brick tuân thủ PCI-DSS bậc 1 đảm bảo an toàn cho thanh toán của bạn.

brick global presence
service icon
GIẢI PHÁP CHỐNG GIAN LẬN
 
service icon
MÃ HÓA THÔNG TIN THANH TOÁN
 
service icon
PCI DSS bậc 1
 
 

Ngăn ngừa bồi hoàn

Paymentwall đã tạo ra giải pháp phòng chống rủi ro và ngăn chặn gian lận nâng cao nhất trong lĩnh vực thanh toán. Bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn nâng cao, báo cáo và thuật toán, Brick có thể giúp bạn ngăn chặn các bồi hoàn trước khi chúng trở thành vấn đề.

Chạy code trên thiết bị đầu cuối của bạn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$cardInfo = array( 'email' => $_POST['email'], 'amount' => 9.99, 'currency' => 'USD', 'token' => $_POST['brick_token'], 'fingerprint' => $_POST['brick_fingerprint'], 'description' => 'Order #123' ); $chargeModel = new Paymentwall_Charge(); $charge = $chargeModel->create($cardInfo);

>Áp dụng 10 dòng code
 Tích hợp trong 10 phút

Tài liệu >>

Tích hợp sao chép-dán

Với chỉ vài dòng code, thương nhân có thể nhận thanh toán qua thẻ tín dụng trên các nền tảng hỗ trợ. Các thương nhân có thể dùng lại số API và tài khoản thương nhân của mình cho các sản phẩm Paymentwall khác như PW Local cho các thanh toán thay thế hay Mobiamo cho thanh toán qua nhà mạng di động.

Định giá minh bạch

Cho những thương nhân đăng ký tại

Hoa Kỳ

2.7% + $0.30
trên mỗi giao dịch

1% phí chuyển đổi có thể được áp dụng cho những giao dịch quốc tế.

Âu châu

2.7% + €0.30
trên mỗi giao dịch

1% phí chuyển đổi có thể được áp dụng cho những giao dịch quốc tế.

Các nước khác

3.9% + $.30
trên mỗi giao dịch

1% phí chuyển đổi có thể được áp dụng cho những giao dịch quốc tế.

Hỗ trợ các nền tảng và các lựa chọn giao diện khác nhau

Giao diện thanh toán Brick được tối ưu cho máy tính, điện thoại và trên cả Smart TV >

brick customization
This page needs JavaScript
Your browser is
not supported anymore.
Please update to the more recent one.
This page needs JavaScript
This page needs JavaScript.
Please enable it in your browser settings and try again.