Paymentwall website uses cookies to store your browsing preferences on your device. However, cookies do not collect personal information.

For more information about how we use cookies, check our cookie policy

Close

FAQ

THANH TOÁN

Thanh Toán

Tôi nhận thanh toán bằng cách nào?

Paymentwall có thể thanh toán cho bạn dù bạn ở bất cứ đâu trên thế giới, dù bạn ở Bắc Mỹ, hay châu Âu, châu Á. Chúng tôi có thể thanh toán cho bạn qua một vài phương thức và chúng tôi sẽ làm hết sức để hỗ trợ bất cứ phương thức thanh toán nào dù không có trong danh sách bên dưới:

Chuyển khoản ACH (tại Mỹ)
Séc (tại Mỹ)
Chuyển khoản bằng điện báo (toàn cầu)
Chuyển khoản ngân hàng (châu Âu)

Khi nào tôi nhận được thanh toán?

Chúng tôi tự động thanh toán cho bạn một đến hai lần một tháng. Khoản thanh toán này sẽ được trả vào ngày đầu tiên hoặc ngày 15 hàng tháng và có thể mất 1-5 ngày làm việc để hoàn tất phụ thuộc vào phương thức thanh toán. Chúng tôi chắc chắn sẽ cấp cho bạn quyền truy cập vào báo cáo và bạn sẽ biết được khi nào bạn sẽ nhận được thanh toán và bạn sẽ nhận được bao nhiêu.

Tôi có cần đạt mức giới hạn tối thiểu nào để được thanh toán không?

Thực sự là không cần. Chúng tôi có thể gửi cho bạn bất cứ khoản nào bạn muốn. Phụ thuộc vào ngân hàng và quốc gia bạn muốn nhận được thanh toán, phí chuyển khoản ngân hàng có thể sẽ được áp dụng. Vì vậy nếu bạn kiếm được dưới 100$ chúng tôi sẽ chuyển tiền cho bạn khi bạn yêu cầu.

 

 

This page needs JavaScript
Your browser is
not supported anymore.
Please update to the more recent one.
This page needs JavaScript
This page needs JavaScript.
Please enable it in your browser settings and try again.
We use cookies on this website to make your browsing experience better. By using the Paymentwall website you agree to our Cookie Policy.